(c) Tom Talloen Fotografie

Category : Bedrijfsfotografie

Event fotograaf Resoc en Trefpunt Zorg

RESOC Noord-West-Vlaanderen is het regionaal sociaaleconomisch overlegcomité van de regio’s Brugge en Oostende. Het brengt de lokale besturen, sociale partners (werkgevers- & werknemersorganisaties), provinciebestuur en regionale actoren samen rond thema’s met een sociaaleconomische dimensie.  Trefpunt Zorg is een partnerschap van organisaties met interesse in de zorgsector vanuit de invalshoek economie, innovatie, arbeidsmarkt en/of onderwijs.  Op hun stakeholdersevent ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan was ik beeldenmaker van dienst.  De volledige reportage is terug te vinden via deze link.